Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna:

 • W obszarze Ochrony i Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Działalności charytatywnej
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocji i organizacji wolontariatu

Do tej pory:

 • Przekazaliśmy 16.000 zł na zakup aparatu do znieczuleń do Szpitala Klinicznego, przy ul. Weigla.
 • Wręczyliśmy 12.000 zł Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu "Spokojna Przyszłość" z Wołowa.
 • Kupiliśmy za 10.000 zł sprzęt rehabilitacyjny dla ZOZ przy ul. Poświęckiej
 • Przekazaliśmy do wyspecjalizowanych ośrodków sprzęt za 20.000 zł ( m. in. wózki inwalidzkie, łóżka szpitalne, łóżka specjalistyczne).
 • Realizujemy projekt Miasteczka Aktywnych Seniorów w Radkowie.

Wspomóż działania fundacji (więcej...)

Copyright by Forum